Jämförelsematris

Läs SVG bilder
Konvertera dem till andra bildformat (JPG, JPEG2000, GIF, PNG, TIFF, BMP)
Konvertera flera åt gången
Förhandsgranska kvalitet och slutlig filstorlekar
Optimerad för multi-core processorer

Ladda ner Contenta SVG Converter för Windows Ladda ner Contenta SVG Converter för Mac Os X